Back to Top

Rzymskokatolicka Parafia

świętego Michała Archanioła w Sępopolu

✉️ 11-210 Sępopol, ul. Kościelna 3

📞+48 734 132 462 📧 sepopol@archwarmia.pl

Duszpasterstwo prowadzą SALEZJANIE

Drodzy!

Publikujemy rozkład Rekolekcji Adwentowych w naszej parafii!

W dniu dzisiejszym Kościół przeżywa Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Obchodzimy je na zakończenie roku liturgicznego, aby podkreślić, że w Jezusie Chrystusie znajduje się początek i chwalebny koniec wszystkiego, co rodzaj ludzki w porządku nadprzyrodzonym i przyrodzonym posiada i czego się spodziewa.

Sensem dzisiejszej Uroczystości jest zrozumienie królewskiej misji Jezusa, która wyraża się w służbie oraz w ofierze za innych.

Ewangelie ukazują tajemnicę królowania Chrystusa jako służbę, aż do złożenia ofiary ze swego życia. Ubiczowany, ukoronowany cierniami Jezus odpowiada na pytanie Poncjusza Piłata: Tak, jestem Królem. Królestwo moje nie jest z tego świata (por. J 18, 33-40). Na krzyżu Chrystusa widniał napis: Jezus Nazarejczyk Król Żydowski (J, 19,19), a ukrzyżowany z Nim łotr prosił tuż przed śmiercią: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie” (Łk 23,42). Ten ewangeliczny przekaz ukazuje, że w najgłębszym chrześcijańskim sensie panować to znaczy służyć a nawet oddać życie za innych.

Jezus jest Królem i gorąco pragnie królować w naszych sercach.

Tekst Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana:

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

– W naszych sercach – Króluj nam Chryste!

– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

„Przed Twe ołtarze zanosim błaganie Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!”

11 listopada jest dniem wdzięczności Bogu za wolność…

Obchodząc 105 rocznicę odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę dziękowaliśmy Panu Bogu i naszym Bohaterom, że dzisiaj możemy żyć w wolnym kraju…

Jest to dar ale i zadanie, abyśmy doceniając ten trud nigdy nie utracili wolności…

Jako wspólnota parafialna i lokalna zgromadziliśmy się na Uroczystej Eucharystii o godz. 11.00, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz, aby Bogu polecać w naszych modlitwach Ojczyznę i wszystkich rodaków.

Dziękujemy dzieciom, które poprzez swój występ artystyczny ubogaciły nasze modlitewne spotkanie!

 

„Zawsze Polak miał nadzieje. W mocy Niebios Pana; On w nas, jedność, zgodę wleje, a przy nas wygrana.”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu świętował dzisiaj 105 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę!

Z tej okazji o 9.30 w naszym kościele została odprawiona Uroczysta Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny pod przewodnictwem Księdza Proboszcza, podczas której wszyscy zebrani modlili się o Boże Błogosławieństwo dla naszego narodu oraz pokój, jedność i zgodę. Uczniowie przedstawili okolicznościową akademię ukazującą historię naszego narodu i losów Polski!

Inspektorialny Fejs

FB Parafia

Pogoda w Parafii

Oratoryjny Fejs