Początki Chóru Parafialnego w parafii p.w. św. Michała Archanioła w Sępopolu sięgają początku lat 50-tych ubiegłego stulecia. Założycielem był pierwszy powojenny organista p. Podrez, a główny rozkwit zespół zawdzięczał 15-letniej pracy organisty p. Konstantego Poznańskiego.

Dzięki Konstantemu Poznańskiemu, w 1958 roku przyjęto nazwę "Cecylia". Chórem opiekowali się kolejni sępopolscy muzycy: Konstanty Poznański, Wacław Kowalonek, Bernard Turowicz, Leszek Raciszewski SDB, Krzysztof Łuszczyk i księża: Marian Żuk SDB, Michał Murziński SDB, Lech Hebrowski SDB, Janusz Tomasik SDB, Krzysztof Lis SDB, Janusz Kuskowski SDB, ks. Janusz Niksa SDB, ks. Grzegorz Tondera SDB. Obecnie opiekunem duchowym chóru jest ks. Patryk Bombiak SDB.

Na przestrzeni lat różnie wyglądała systematyczność działalności zespołu, od okresów bardzo aktywnych po okazjonalne. W czasie posługi obecnego organisty, aktywna działalność 4-głosowego zespołu istniała od 1993 do 1997 roku. Od tego czasu występy i próby były organizowane okazjonalnie. Wznowienie regularnych prób nastąpiło w marcu 2013 roku. Natomiast duży nabór nowych członków odbył się w 2015 roku. W kolejnych latach do zespołu dołączyły pojedyncze osoby.

Obecny skład chóru, to około 25 osób w różnym wieku, od młodzieży gimnazjalnej do seniorów. Są to osoby o różnym stopniu umiejętności - od tych doskonalących się w śpiewie od miesiąca, do śpiewających ponad pół wieku. 3 osoby chwalą Pana śpiewem od początku istnienia chóru.

Działalność nasza to uświetnianie uroczystości parafialnych oraz dekanalnych (występowaliśmy we Lwowcu, w Sokolicy). Wykonujemy pieśni w układzie 1,2 i 3 głosowym z akompaniamentem i a'capella. Próby odbywają się raz w tygodniu w okresie od września do lipca.

W maju 2013 roku, braliśmy udział w Przeglądzie Chórów Kościelnych w Kętrzynie, otrzymując nagrodę za najlepiej wykonany utwór liturgiczny. W styczniu 2014 roku, braliśmy udział w Koncercie Kolęd w Olsztynie zorganizowanym w Parafii NMP Wspomożycielki Wiernych. W sezonie 2013/14 zorganizowaliśmy w Sępopolu dzień skupienia połączony z warsztatami muzycznymi dla kościelnych zespołów z północnej części województwa. Tematem przewodnim było Triduum Paschalne. Uczestniczyło w nich ok. 60 osób z Bartoszyc (3 zespoły) i Kętrzyna. W sezonie 2014/2015 zorganizowaliśmy jesienne warsztaty z kolędami w Krawczykach. Owocem nich były 2 wspólne koncerty kolędowania chóru Sępopolskiego i z Fary Bartoszyckiej. Natomiast na wiosnę warsztaty były poświęcone pieśniom Maryjnym i zorganizowane zostały w Stoczku Klasztornym. Współpraca z księżmi Marianami, a w szczególności ks. Kazimierzem Chrostowskim MIC zaowocowała koncertem poświęconym pamięci patrioty, pedagoga, kompozytora, dyrygenta i organisty z Torunia - p. Zygmunta Moczyńskiego. Nasz chór 21 maja 2016 roku wykonał 2 pieśni tego kompozytora w obecności wnuczki p. prof. Lidii Smentek (autorki monografii Z. Moczyńskiego).

Głównym celem zespołu jest ozdabianie liturgii, prowadzenie śpiewu z wszystkimi wiernymi, działalność edukacyjna. Przez śpiew modlimy się w różnych intencjach. Jeśli ktoś ma chęć poświęcić swój czas i umiejętności w konkretnej intencji lub po prostu lubi śpiewać zapraszamy na próby we wtorki i po wieczornej Mszy świętej.

Śpiewajmy razem ku chwale Pana Boga!!!

Podziel się z innymi w sieciach społecznościowych: