Wspólnota Żywego Różańca jest to grupa osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz", 10 "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała Ojcu". Składa się z "Róż", których jest w naszej Wspólnocie parafialnej 8.

Każda "Żywa Róża" składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę Różańca. Jest to tajemnica, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic". Przy zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki sposób, aby w jednej "Żywej Róży" były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice Różańca. Gdy poszczególni członkowie "Żywej Róży" odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej "Róży" rozważany jest cały Różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Nasza Wspólnota spotyka się w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godzinie 800, po której następuje konferencja i wymiana tajemnic. 

Opiekunem Wspólnoty jest ks. Jan Niemiec SDB.

Członkowie Żywego Różańca mogą pod zwykłymi warunkami dostąpić odpustu zupełnego w następujące dni:

  • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca
  • Narodzenie Pana Jezusa (25 grudnia)
  • Ofiarowanie Pańskie (2 luty)
  • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie (25 marca)
  • Zmartwychwstanie Pańskie
  • Wniebowzięcie Matki Bożej (15 sierpnia)
  • Święto Królowej Różańca świętego (7 października)
  • Niepokalane Poczęcie Maryi (8 grudnia)

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO ZGŁOSZENIA SIĘ, ABY TWORZYĆ NOWE RÓŻE!!!

Podziel się z innymi w sieciach społecznościowych: