Back to Top

Rzymskokatolicka Parafia

świętego Michała Archanioła w Sępopolu

✉️ 11-210 Sępopol, ul. Kościelna 3

📞+48 734 132 462 📧 sepopol@archwarmia.pl

Duszpasterstwo prowadzą SALEZJANIE

„Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz.”

(J 1,23)

Czas rekolekcji jest szczególnym momentem wsłuchiwanie się w Boże Słowo, które kierowane jest do nas poprzez głoszącego oraz czasem oczyszczania serc z grzeszności poprzez Sakrament Pokuty i Pojednania.

W dniach 17-19 grudnia w naszej parafii przeżywaliśmy rekolekcje adwentowe, które wygłosił ks. Paweł Libor SDB.

Ks. Paweł poprzez swoje nauki przygotowywał nasze serca na przejęcie Słowa Bożego, Które powinno wydać jak najlepszy owoc. Chrystus, Który do nas przychodzi pragnie znaleźć dla Siebie miejsce w naszych sercach.

Ksiądz Rekolekcjonista również opowiadał o swojej pracy na misjach w Angolii, gdzie spędził prawie 10 lat!

Księże Pawle dziękujemy za Twoją obecność i wygłoszenie nauk rekolekcyjnych, niech Bóg nieustannie obficie Ci błogosławi!

Drodzy!

Publikujemy rozkład Rekolekcji Adwentowych w naszej parafii!

W dniu dzisiejszym Kościół przeżywa Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Obchodzimy je na zakończenie roku liturgicznego, aby podkreślić, że w Jezusie Chrystusie znajduje się początek i chwalebny koniec wszystkiego, co rodzaj ludzki w porządku nadprzyrodzonym i przyrodzonym posiada i czego się spodziewa.

Sensem dzisiejszej Uroczystości jest zrozumienie królewskiej misji Jezusa, która wyraża się w służbie oraz w ofierze za innych.

Ewangelie ukazują tajemnicę królowania Chrystusa jako służbę, aż do złożenia ofiary ze swego życia. Ubiczowany, ukoronowany cierniami Jezus odpowiada na pytanie Poncjusza Piłata: Tak, jestem Królem. Królestwo moje nie jest z tego świata (por. J 18, 33-40). Na krzyżu Chrystusa widniał napis: Jezus Nazarejczyk Król Żydowski (J, 19,19), a ukrzyżowany z Nim łotr prosił tuż przed śmiercią: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie” (Łk 23,42). Ten ewangeliczny przekaz ukazuje, że w najgłębszym chrześcijańskim sensie panować to znaczy służyć a nawet oddać życie za innych.

Jezus jest Królem i gorąco pragnie królować w naszych sercach.

Tekst Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana:

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

– W naszych sercach – Króluj nam Chryste!

– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Inspektorialny Fejs

FB Parafia

Pogoda w Parafii

Oratoryjny Fejs