Dzisiejszą wieczorną Eucharystią rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne, czyli trzydniowy obchód Tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Jest to najważniejsza uroczystość w ciągu całego roku liturgicznego. Słowo „Pascha” oznacza przejście. Wspominamy wyjście Narodu Wybranego z Egiptu, którzy w pośpiechu spożywali ucztę paschalną, w postawie gotowości. Przed opuszczeniem Egiptu, Izraelici spożywali zabitego baranka, a jego krwią oznaczali drzwi swoich domów, aby anioł omijał ich domy, a uśmiercał tylko Egipcjan. To wyjście oznaczało, wyjście ku wolności.

Dla nas dzisiejszy wieczór był kontynuacją tych Wydarzeń, lecz Chrystus ucztą w Wieczerniku nadał im nowe znaczenie.
Bo On Sam stał się Barankiem Paschalnym, zabitym za grzechy całego świata. Chrystus i nas gromadzi wokół swego stołu jak podczas Ostatniej Wieczerzy Apostołów. Przychodzi do nas i nas karmi Swoim Słowem, Swoim Ciałem.

Podczas uroczyście odśpiewanego hymnu „Chwała na wysokości Bogu..” uwielbiliśmy Pana, za Jego dar wielkiej miłości.
W tym czasie uderzały dzwony, które zamilkły aż do sobotniej Wigilii Paschalnej jako wyraz naszego trwania przy Chrystusie umierającym i spoczywającym w grobie.

Dzień dzisiejszy był również wspomnieniem ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa. Eucharystia i Kapłaństwo są ze sobą nieodzownie połączone, jeden bez drugiego nie istnieje. Przedstawiciele grup parafialnych złożyli kapłanom życzenia, dziękując za posługę Słowa
i Sakramentów.

Na koniec liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ołtarza adoracji, który symbolizuje uwięzienie Jezusa przed niesłusznym wyrokiem i śmiercią na Krzyżu.

Podziel się z innymi w sieciach społecznościowych: