Wielki Piątek to dzień śmierci Chrystusa na krzyżu. Po południu odprawiana jest niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia. W naszej parafii Liturgia Męki Pańskiej rozpoczęła się o godz. 18.00. Celebrans z asystą w procesyjnej ciszy weszli do świątyni. Przed ołtarzem Przewodniczący Liturgii upadł na twarz, aby w ciszy i pokorze modlić się. Po wstępnej modlitwie na rozpoczęcie liturgii, rozpoczęła się Liturgia Słowa. W Pierwszym Czytaniu odczytane zostało proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe oraz w Drugim fragment Listu do Hebrajczyków mówiący o Chrystusie jako sprawcy Zbawienia. Następnie odczytano opis Męki Pańskiej według św. Jana.

Po homilii w bardzo uroczystej Modlitwie Wiernych, Kościół poleca Bogu siebie oraz świat cały. Jest to rozbudowana Modlitwa składająca się z dziesięciu wezwań.

Centralnym wydarzeniem Liturgii Męki Pańskiej była adoracja Krzyża. Przewodniczący stopniowo odsłaniał ramiona Krzyża śpiewając trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadali: „Pójdźmy z pokłonem!” Po tym Krzyż został ustawiony w centralnym i widocznym miejscu, aby każdy mógł Go adorować. Po adoracji Krzyża udzielono Komunii Świętej najpierw kapłanom później pozostałym uczestnikom liturgii.

Ostatnią częścią Liturgii Wielkiego Piątku była procesja do Grobu Pańskiego. Przeniesiono Najświętszy Sakrament okryty białym przezroczystym welonem oznaczającym całun, w który owinięto ciało Chrystusa. W modlitewnym skupieniu do Wigilii Paschalnej będziemy adorować tam Najświętszy Sakrament jako pamiątkę złożenia ciała Jezusa w grobie.

Podziel się z innymi w sieciach społecznościowych: