„Przyjdź, Duchu Święty, napełnij me serce Miłością, ulecz mnie skruchą, obdarz Nadzieją, Twoją napełnij Mądrością!”

11 czerwca podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 z rąk Księdza Infułata Adolfa Setlaka, młodzież z naszej Parafii otrzymała Sakrament Bierzmowania.

Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem Świętym i Eucharystią należy do Sakramentów Wtajemniczenia Chrześcijańskiego i jego przyjęcie jest dopełnieniem łaski Chrztu Świętego. Przez Bierzmowanie ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymując szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. Podczas Sakramentu Bierzmowania za potwierdzamy przynależność do Chrystusa i Kościoła, zobowiązujemy się do apostolskiej odpowiedzialności, a z drugiej strony otrzymujemy łaskę potrzebną do wypełnienia tej misji.

Życzymy naszej Młodzież, aby Dary Ducha Świętego, które przyjęli podczas Sakramentu Bierzmowania owocowały w ich codziennym życiu!

Podziel się z innymi w sieciach społecznościowych: